INSTITUCIJE EUROPSKE UNIJEEUROPSKA KOMISIJA


EUROPSKI PARLAMENT

EUROPSKO VIJEĆE

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE

EUROPSKA SREDIŠNJA BANKA

SUD EUROPSKIH ZAJEDNICA

EUROPSKI REVIZORSKI SUD


SAVJETODAVNA TIJELA

ODBORI REGIJA

SOCIJALNI I GOSPODARSKI ODBOR


EUROPSKI PUČKI PRAVOBRANITELJ