AGENCIJE


Radi se o organizacijama s pravnom osobnošću, financijskom i proračunskom nezavisnošću, osnovane aktom sekundarnog prava. Glavna im je zadaća prikupljanje i obrada informacija od i za institucije Europske unije, države članice.

Agencije EU i decentralizirana tijela mogu se razvrstati u nekoliko kategorija:

. decentralizirane agencije
Postoji više od 30 agencija u državama članicama. Imaju vrlo važnu ulogu u provedbi politika EU-e, a ponajviše u tehničkom, znanstvenom, operativnom i regulatornom području.

. EURATOM tijela i agencija
Ove agencije su stvorene kako bi poduprle ciljeve ugovora o EUROATOM-u (Ugovor o Europskoj zajednici za atomsku energiju). Svrha samog Ugovora je koordinacija istraživačkih programa zemalja članica, a sve u cilju mirnog korištenja nuklearne energije.

. Izvršne agencije
Izvršne agencije su organizacije koje su osnovane u skladu s uredbom Vijeća (Council Regulation (EC) No 58/2003 (OJ L 11, 16.1.2003). Ove agencije su osnovane na određeni period i, za razliku od ostalih agencija, moraju imati sjedište unutar Europske komisije (Bruxelles ili Luxembourg).

Također, pri podjeli valja napomenuti i Europski institut za inovacije i tehnologiju (EIT) koji je nezavisno, decentralizirano tijelo EU koje osigurava najbolje znanstvene, poslovne i obrazovne resurse kako bi potaklo inovacijske kapacitete Unije.