elektronički uvid u podatke matice rođenih i knjige državljana
umjesto uvida u papirnate dokumente pri upisu u odgojne i obrazovne ustanove


E-upisi omogućuju uvid u podatke matice i knjige državljana te zamjenjuju papirnate dokumente kod upisa djece u gradske odgojne i obrazovne institucije.

Rješenje je namijenjeno ovlaštenim osobama koje, uz korištenje sigurnosnih mehanizama, prilikom upisa provjeravaju osnovne podatke o djetetu upisanom u maticu rođenih i knjigu državljana Republike Hrvatske.

To znači da roditelji više ne moraju prije upisa odlaziti u matični ured i pribaviti rodni list i domovnicu, koje su do sada prilagali upisnoj dokumentaciji, jer će to za njih, korištenjem ove usluge, napraviti ovlaštene osobe u vrtićima i školama.

Zahtjev za upis djece i više informacija o upisu u dječje vrtiće pronađite ovdje.Pronađite vrtiće i škole na interaktivnoj karti grada


ULAZ