godina 2006, Broj 15 od 26. listopada 2006.

Zaključak o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora II. osnovne škole Luka
povratak na kraj dokumenta ispis dokumenta


Na temelju članka 87

Na temelju članka 87. stavka 3. Zakona o osnovnom školstvu (Narodne novine 59/90, 26/93, 27/93, 29/94, 7/96, 59/01, 114/01 i 76/05) i članka 38. točke 13. Statuta Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 19/99, 19/01, 20/01 - pročišćeni tekst, 10/04, 18/05 i 2/06), Gradska skupština Grada Zagreba, na 18. sjednici, 26. listopada 2006., donijela je

 

ZAKLJUČAK

o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora II. osnovne škole Luka

 

1. Veronika Vuger razrješuje se dužnosti članice Školskog odbora II. osnovne škole Luka, Sesvete, Ul. Otona Ivekovića 16.

 

2. Za članicu Školskog odbora imenuje se Marina Govorčin, iz reda roditelja učenika.

 

KLASA: 602-02/06-01/30

URBROJ: 251-01-04-06-3

Zagreb, 26. listopada 2006.

Predsjednica

Gradske skupštine

Mr.sc. Tatjana Holjevac, v.r.

 

povratak na vrh dokumenta ispis dokumenta